Διαδικασία αξιολόγησης του κτιρίου ΚΑΡΕΛΑ ως προς LEED

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης του κτιρίου ΚΑΡΕΛΑ ως προς LEED και αποδόθηκε η διάκριση «gold». Η VPC ως CxA του έργου, ανέλαβε το fundamental και enhanced commissioning καθώς και την αντίστοιχη διαδικασία στο LEEDONLINE, την οποία έφερε σε πέρας με επιτυχία χωρίς καθόλου παρατηρήσεις από τους reviewers. Σύντομα θα αναρτηθεί και η αντίστοιχη πλακέτα στο κτίριο.

Commissioning για LEED

Νέο έργο για την εταιρεία. 

Η εταιρία ανέλαβε για την εταιρία KARELA SA το commissioning του νέου κτιριακού συγκροτήματος στην Παιανία Αττικής συνολικού εμβαδού 60000 τ.μ. το οποίο πρόκειται να πιστοποιηθεί κατά LEED. Η εταιρία Β. Παρασκευόπουλος και συνεργάτες Ε.Ε. έχει αναλάβει για τον εργοδότη την διοίκηση του commissioning, εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από το LEED ως προς το fundamental και enhanced commissioning.