•  
  •  
  •  

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες και Επιβλέψεις Έργων

Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός, η σύνταξη τεχνικών περιγραφών και προδιαγραφών, η επίβλεψη καθώς και η αξιολόγηση και επιθεώρηση υπαρχόντων συστημάτων, αλλαγές και τροποποιήσεις μελετών, ο συντονισμός των μελετών και οι εκτιμήσεις κόστους (προϋπολογισμοί).

Τα ανωτέρω αφορούν συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, αερισμού-εξαερισμού, κεντρικών ψυχροστασίων και λεβητοστασίων, πυρόσβεσης και αντλητικών συγκροτημάτων, υδραυλικών, αερίων καύσιμων, διανομή ιατρικών αερίων, πεπιεσμένου αέρα και κενού, καθώς και εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, διανομής ισχύος, φωτισμού (εσωτερικό και εξωτερικό- διακοσμητικό και χρήσης), μετασχηματισμού τάσης, επικοινωνίες, πυρανίχνευση, αντικεραυνική προστασία και συστήματα ελέγχου. Τυπικές εφαρμογές αποτελούν οι μελέτες κτιριακών εγκαταστάσεων για κτίρια γραφείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, εργαστηριακών χώρων και πολυτελών οικιών.